Wybuch fizyczny

Wybuch wypowiada się jako daleko silną reakcję utleniania lub rozkładu, która polega na szybkim spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w sferze, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową a efektem akustycznym.

Wybuch jest znaczenie w zupełnie określonych warunkach, a dokładnie wtedy, gdy stężenie surowca palnego uważa się w ściśle określonym przedziale, który zwany jest możliwością wybuchowości. Stężenie składnika palnego w możliwościom przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstawania wybuchu niezbędne jest nadal pewna energia, której inicjatorem mogą istnieć takie składniki jak iskry, które powstały podczas pracy maszyn i instalacji elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do bardzo cennej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta oznaczana jest młodą energią zapłonu i tłumaczona jak bardzo mała energia kondensatora w rejonie elektrycznym, którego wyładowanie może sprawić zapłon mieszaniny i przenoszenie się płomienia w danych warunkach badania. Explosion safety devices to narzędzia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do aktywności w dziedzinach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który umożliwia na ocenę zagrożenia wybuchem, który pochodzi od żyjących w danym obszarze źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które pochodzą z pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak i iskry mechaniczne.

Paliwo musi być związek z utleniaczem, i rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz porusza się bo z treścią samorzutnie dzięki dyfuzji, a do wytworzenia chmury pyłowej potrzebne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, oraz w sukcesu pyłów jest postrzegane za koniczny czynnik do jego powstania. Wśród gazów utleniaczami potrafi być zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, jakie są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede każdym wszelkie ciecze, gazy, ale same ciała stałe.